ιδιόχειρος


ιδιόχειρος
-η, -ο, θηλ. και -ος (ΑΜ ιδιόχειρος, -ον)
αυτός που γίνεται ή γράφεται με το ίδιο το χέρι κάποιου («ιδιόχειρος διαθήκη»)
νεοελλ.
φρ. «ιδιόχειρη επίδοση τής επιστολής» — η παράδοση τής επιστολής στα χέρια αυτού προς τον οποίο απευθύνεται
μσν.
το ουδ. ως ουσ. τὸ ἰδιόχειρον
το πρωτότυπο χειρόγραφο.
επίρρ...
ιδιοχείρως (Μ ἰδιοχείρως)
με ή στα ίδια τα χέρια κάποιου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ιδιο-* + -χειρος (< χειρ, η «χέρι»), πρβλ. αυτό-χειρος, πρό-χειρος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἰδιόχειρος — autographed masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ιδιόχειρος — η, ο επίρρ. ιδιόχειρα και ιδιοχείρως αυτός που γίνεται με τα ίδια τα χέρια κάποιου: Ιδιόχειρη υπογραφή. – Παρέδωσε την επιστολή ιδιοχείρως …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἰδιοχείρως — ἰδιόχειρος autographed adverbial ἰδιόχειρος autographed masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιόχειρον — ἰδιόχειρος autographed masc/fem acc sg ἰδιόχειρος autographed neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιοχείρου — ἰδιόχειρος autographed masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιοχείρους — ἰδιόχειρος autographed masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιοχείρων — ἰδιόχειρος autographed masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιοχείρῳ — ἰδιόχειρος autographed masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιόχειρα — ἰδιόχειρος autographed neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδιόχειροι — ἰδιόχειρος autographed masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.